Heraanleg parkeervakken Hoogboomsteenweg

Heraanleg parkeervakken Hoogboomsteenweg

11 april 2024

Openbaar domeinWegenwerken

De parkeervakken ter hoogte van huisnummers 31 en 59, welke momenteel in dolomiet werden aangelegd, zijn erg beschadigd.

De nieuwe parkeervakken zullen aangelegd worden met grasbetontegels.

Na opmaak van een bestek wordt voorgesteld om de werken te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Het schepencollege heeft 7 gespecialiseerde firma’s uitgenodigd om prijs te geven voor 15 april 2024.

De uitvoering van de werken zelf worden voorzien in augustus 2024.

Nieuws uit Kapellen