Heraanleg voet- en fietspad Hoogboomsteenweg

Heraanleg voet- en fietspad Hoogboomsteenweg

27 maart 2023

VerkeerWegenwerken

Naar aanleiding van verschillende breuken in de waterleiding op de Hoogboomsteenweg (tussen Koningin Astridlaan en grens Brasschaat) kwam een aantal jaar geleden vanuit Pidpa de vraag om deze leiding te mogen vernieuwen.

Gezien dit fietspad ondertussen ook heel oneffen ligt, sloot Kapellen een samenwerkingsovereenkomst af met Pidpa om het fietspad te hernieuwen.

Hierbij zal Pidpa een gedeelte van de kosten dragen. Daarnaast kan er ook gebruik gemaakt worden van een subsidiebedrag in het kader van het project Kopenhagen.

De werken aan de waterleiding en het fietspad zullen gecombineerd worden met het vernieuwen van het fietspad, plaatsen van verkeerslichten t.h.v. kruispunt Koningin Astridlaan en Hoogboomsteenweg, verplaatsen van de bushalte t.h.v. Kazerneweg en het vernieuwen van de toplaag op de rijbaan op dit traject.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken in tijd, zal gewerkt worden met een zeer strikte planning.

De opdracht zal gegund worden via een openbare procedure, waarbij de offertes zullen geopend worden op 11 april 2023.

Nieuws uit Kapellen