Heraanleg voetpad en plantzones in Kastanjedreef

Heraanleg voetpad en plantzones in Kastanjedreef

15 mei 2023

Openbaar domein

Het voetpad in de Kastanjedreef tussen de Antwerpsesteenweg en de Schapendreef bevindt zich in slechte staat.

Het college besliste om het voetpad aan de even zijde te vernieuwen en aan de oneven zijde te verwijderen en een groene berm te voorzien in het kader
van het verder ontharden. De raming voor deze werken bedraagt € 104.291,11 inclusief 21% btw.

Voorafgaandelijk moeten er evenwel nog nutswerken uitgevoerd worden in deze straat.

Er is voorzien om deze werken uit te voeren eind 2023, na het beëindigen van fase 1 op de Hoogboomsteenweg. De heraanleg van het voetpad is dan voorzien voor begin 2024

Nieuws uit Kapellen