Home Philippe Speth krijgt cheque van € 12.500,00

Home Philippe Speth krijgt cheque van € 12.500,00

22 september 2023

Open Vld Kapellen

Op zaterdag 21 oktober 2023 wordt in zaal Lux opnieuw “Kapellen Feest – Bal Dirk Van Mechelen” georganiseerd door het Centrum voor Liberaal en Maatschappelijk werk – Kapellen vzw.

Naar aanleiding hiervan overhandigde de voorzitter van het CLMW de heer Jan Kerremans op donderdag 21 september aan de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur van Home Philippe Speth een cheque van € 12.500,00 vanwege het batig resultaat van de editie van 2022.

Zowel de voorzitter als directeur van het Home, dat een begeleidingstehuis voor sociaalverwaarloosde kinderen is, waren zeer opgezet met deze gift die hun toelaat om de accommodatie voor hun bewoners te verbeteren.

Voorzitter van het CLMW Jan Kerremans en burgemeester van Kapellen Dirk van Mechelen drukten hun wens uit dat met de organisatie van Kapellen Feest op 21 oktober 2023 er opnieuw een cheque zal kan worden overhandigd.

Nieuws uit Kapellen