Horecavergunning Kapero

Horecavergunning Kapero

20 juli 2023

Middenstand

Sinds begin juli is de horecazaak in Shopping Promenade onverwacht gesloten.

Een horecazaak op die locatie is echter heel belangrijk voor het aantrekken van bezoekers.

Daarom kende het college van burgemeester en schepenen dan ook een horecavergunning toe voor de uitbating van Kapero.

Het betreft een tijdelijke bezetting, totdat er opnieuw een definitieve invulling is van de vorige horecazaak.

Nieuws uit Kapellen