Huistaakbegeleiding

Huistaakbegeleiding

6 april 2023

GezinOnderwijs

Einde 2022 kwam de overeenkomst met betrekking tot de huistaakbegeleiding tussen het OCMW Kapellen en het OCMW Kalmthout teneinde.

Ondertussen werd vanuit de gemeente Kapellen een nieuwe overeenkomst gesloten met de vzw Doedèskadèn, die reeds het buddyproject voor hun rekening nemen.

Er wordt gefocust op vier doelstellingen: stimuleren van de ouders om thuis een positief (voor)leesklimaat te creëren, het realiseren van een goede samenwerking tussen de school, ouders en leerling, samen met de school nadenken over en werken aan een huiswerkbeleid, de huistaakbegeleiding richten op leerlingen tot 12 jaar.

Er wordt een huistaakbegeleiding voorzien voor minimaal 15 gezinnen met een groei richting 30 gezinnen.

Nieuws uit Kapellen