ICT veiligheidsaudit besteld

ICT veiligheidsaudit besteld

20 maart 2023

Bestuur

Audit Vlaanderen biedt aan elk lokaal bestuur de kans om een ICT-veiligheidsaudit en hiervoor cofinanciering aan te vragen.

In het kader daarvan vulde de gemeente Kapellen reeds in november 2021 de voorbereidende vragenlijst in. De aanvraag van de audit zelf werd uitgesteld tot na de verhuis naar het nieuw administratief centrum.

Ondertussen heeft het college van burgemeester en schepenen toestemming gegeven voor het bestellen van de ICT-veiligheidsaudit. Op die manier engageert het bestuur zich om met verbeterpunten aan de slag te gaan en zo te streven naar een cyberveilige gemeente.

De kostprijs voor de gemeente bedraagt door de cofinanciering slechts één derde van de kostprijs.

Nieuws uit Kapellen