Indexatie tarieven recyclagepark

Indexatie tarieven recyclagepark

10 juli 2024

Milieu

Voor het intergemeentelijk gebruik van de recyclageparken wordt gewerkt met uniforme retributies.

Aangezien ook bedrijven en zelfstandigen toegang hebben tot het containerpark, wordt gewerkt met marktconforme en dus kostendekkende tarieven.

Het resultaat van de recyclageparkindex ten opzichte van 2023 bedraagt 4,51 %. Het college nam kennis van de indexering van de tarieven.

Vanaf 1 juli 2024 wordt er € 0,275/kg aangerekend voor grofvuil, gemengd bouw- en sloopafval en asbesthoudend afval.

Voor kalkplaten, cellenbeton, vlak glas, grond, zuiver steenpuin, groenafval en hout worden de tarieven € 0,044/kg (particulieren) en € 0,088/kg (KMO).

Landbouwfolie aanleveren kost € 0,088/kg, piepschuim € 5,499/zak van 1.500 l. en plastic folie € 4,122/zak van 400 l.

Nieuws uit Kapellen