Invoering zone 30 ten zuiden van Hoogboomsteenweg

Invoering zone 30 ten zuiden van Hoogboomsteenweg

20 februari 2024

Verkeer

Het goedgekeurde mobiliteitsplan streeft naar een hoofdwegennet (voor doorgaand autoverkeer) en leefbare woonwijken die met een maximum snelheidsregime van 30 km/u worden ingericht.

In deze woonwijken worden fietsers, voetgangers en plaatselijk autoverkeer voorop geplaatst.

In de wijk Hoogboom wordt voorgesteld om een “zone 30” te maken van de woonwijk ten zuiden van de Hoogboomsteenweg, ingesloten tussen de Jagersdreef en de Leeuw Van Vlaanderenlaan. Het begin en het einde van de “zone 30” wordt aangeduid met de verkeersborden F4a en F4b. Waar nodig zullen bijkomende snelheidsremmende maatregelen worden voorzien.

Ook de Bauwin-wijk (Kazerneweg, Bauwinlaan en Genielaan) zitten vervat in de zone. Vandaar dat de ‘dynamische zone 30’ in de schoolomgeving van de lagere basisschool De Platanen komt te vervallen. Het verkeersreglement van de Bauwinlaan werd in deze zin aangepast.

De gemeenteraad stemde in met beide verkeersreglementen.

Nieuws uit Kapellen