Jaarlijkse toelage sportraad Kapellen

Jaarlijkse toelage sportraad Kapellen

26 juni 2024

Sport

Het college gaat akkoord met het toekennen van de jaarlijkse toelage van € 1.530,00 aan de sportraad.

Met dit bedrag worden de onkosten voor de algemene ledenvergadering van de sportclubs betaald (spreker, receptiekosten) en geldprijzen & bloemen voor het jaarlijkse Sportgala (thema van de sportraad).

Voor het overige betreft het secretariaatsonkosten en een bijdrage voor de bankrekening.

Nieuws uit Kapellen