Kapellen koopt een bestelwagen met laadplatform aan voor de dienst logistiek

Kapellen koopt een bestelwagen met laadplatform aan voor de dienst logistiek

25 maart 2024

Bestuur

Op 28 december 2023 besliste het college van burgemeester en schepenen een onderhandelingsprocedure op te starten.

Er werden hiervoor 3 offertes ontvangen.

Er werd een verslag van nazicht van de offertes opgesteld door de Dienst Eigen Beheer.

Het College besliste om deze opdracht te gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Van Mossel Trucks Mercedes-Benz Belgium NV, Bisschoppenhoflaan 275 te 2100 Deurne voor een bedrag van € 68.993,84 inclusief btw

Nieuws uit Kapellen