Kapellen wil een brede gezinsondersteuning voor jonge gezinnen

Kapellen wil een brede gezinsondersteuning voor jonge gezinnen

17 mei 2023

Gezin

De gemeente Kapellen kent de voorbije jaren een stijging in de kans armoede-index bij kinderen tussen 0 en 3 jaar (2020: 6,9 % – 2021: 7,9%). Helaas zijn er momenteel weinig tot geen organisaties op ons grondgebied die hun werking specifiek toespitsen op de beoogde doelgroep.

De projectoproep vanuit het Vlaams Agentschap Opgroeien (“Project brede gezinsondersteuning voor aanstaande en jonge gezinnen in armoede ter realisatie van grondrechten met het oog op structurele kinderarmoedebestrijding”) geeft ons de mogelijkheid om hierin belangrijke stappen te zetten door de opstart van het project Babytheek.

Met de opstart van de Babytheek bundelen we de krachten met partners uit onze regio om (toekomstige) gezinnen structureel te versterken op materieel, sociaal en gezondheidsvlak, door:
1. Het opstarten van een uitleendienst voor babymateriaal. Met 2 fysieke afhaalpunten (= laagdrempelige ontmoetingsplekken). Het ontlenen van materiaal zien we als een ingangspoort/hefboom naar mogelijke andere ondersteuning.
2. Laagdrempelige toeleiding naar dienstverlening op ons grondgebied, zoals de mogelijkheden voor (buitenschoolse) kinderopvang, opvoedingsondersteuning, begeleidingsmogelijkheden van het Sociaal Huis, fiets-bib, vrijwilligerswerk binnen het project (maatschappelijke activatie), .. .
3. Organisatie van praatgroepen/workshops/infosessies rond opvoedkundige-, gezondheids- en financiële thema’s. Hierbij rekening houdend met de verschillende fasen in de ontwikkeling van het kind tussen 0 en 3 jaar en/of verschillende belangrijke momenten in het gezin.

Op deze manier wordt getracht via het aanbieden van materiële hulp te evolueren naar een integrale ondersteuning.

Gelijktijdig zien we ook een stijgend aantal alleenstaande ouders binnen onze gemeente, waardoor er ook vanuit het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) binnen de Eerstelijnszone Noorderkempen actief zal worden ingezet op deze doelgroep.

Een projectsubsidie, ter waarde van € 63.918,31 wordt aangevraagd door Kapellen om deze Babytheek te kunnen opstarten.

Na de subsidieperiode is het de bedoeling om dit project verder te implementeren in de werking van Het Huis van het Kind.

Nieuws uit Kapellen