Kleedkamers voetbalterrein B – Cappellen FC

Kleedkamers voetbalterrein B – Cappellen FC

9 november 2023

Sport

Op 18 september keurde de gemeenteraad de Design & Build opdracht goed voor het bouwen van kleedruimte voor het voetbalterrein B.

De procedure werd opgestart, doch er had geen enkele kandidaat een offerte ingediend. Bijgevolg dient er een alternatieve procedure opgestart te worden.

De dienst publieke ruimte en leefmilieu heeft een bestek uitgeschreven voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht wordt geraamd op € 72.600,00 inclusief btw.

Nieuws uit Kapellen