Korting op inzameling steenpuin in het kader van VK Tegelwippen goedgekeurd

Korting op inzameling steenpuin in het kader van VK Tegelwippen goedgekeurd

29 maart 2023

MilieuOpenbaar domein

IGEAN biedt een bijkomende actie aan, aan de gemeenten die deelnemen aan het ‘Vlaams Kampioenschap Tegelwippen’, waaronder de gemeente Kapellen. Als een burger deelneemt aan het VK Tegelwippen en verharding wegneemt, dan kan hij met deze uitgebroken verharding op het recyclagepark terecht. Meestal zal het om (zuiver) steenpuin gaan, wat een betalende fractie is: 0,04 euro/kg.

Rekening houdend met een gemiddelde ontharding van 5 m² en 625 kg steenpuin, gaat het om een kostprijs van € 25,00.
IGEAN wil tijdelijk de diftar-software van het recyclagepark aanpassen, op basis waarvan elk gezin in een vooraf bepaalde periode een maximale hoeveelheid van 625 kg zuiver steenpuin gratis mag aanleveren.

Om vooraf nog voldoende te kunnen communiceren, zal de aanvullende actie lopen van 1 mei 2023 tot 31 oktober 2023.
Wel wordt de korting niet automatisch aan de inwoner toegekend, maar zal deze moeten vermelden dat hij/zij onthard heeft in het kader van het VK Tegelwippen, en daarom van de actie wil genieten.

Enkel zuiver steenpuin komt in aanmerking, geen gemengd bouw- en sloopafval. In de communicatie zal de gemeente de inwoners aanmoedigen zich te registreren op de website van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. De actie moet inwoners van Kapellen aanmoedigen om aan de slag te gaan met het ontharden van hun (voor)tuin.
Dit initiatief zal echter pas worden uitgerold als minstens 10 gemeenten deelnemen.

Het college van burgemeester en schepenen van Kapellen heeft enthousiast de aanvullende IGEAN-actie in het kader van het VK Tegelwippen onderschreven, op basis waarvan elk gezin in de periode van 1 mei 2023 tot 31 oktober 2023 een hoeveelheid van 625 kg zuiver steenpuin gratis naar het recyclagepark mag brengen.

Nieuws uit Kapellen