Leeuw Van Vlaanderenlaan: wijziging parkeren

Leeuw Van Vlaanderenlaan: wijziging parkeren

21 juni 2023

Verkeer

Aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Leeuw Van Vlaanderenlaan.

Vermits er vaak met behoorlijke snelheid door de Leeuw Van Vlaanderenlaan wordt gereden, werd beslist om hier maatregelen te treffen.

Het college van burgemeester en schepenen keurde daarom een reglement voor het geschrankt parkeren in deze straat goed.

Dit naar analogie met de Claessensdreef, die parallel ligt aan de Leeuw Van Vlaanderenlaan.

 

Nieuws uit Kapellen