Lokaal activeringspact

Lokaal activeringspact

14 november 2023

Werk

De oproep van het lokaal activeringspact werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze oproep wil lokale besturen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, financieel ondersteunen.

Het college van burgemeester en schepenen gaf dan ook toestemming om hiervoor een projectaanvraag in te dienen.

Een eerste actie hierbij is de sectorale jobdate, waarbij werkzoekenden kennis kunnen maken met vacatures in de regio in een specifieke sector (diensten-, poets-, zorg-, bouw-, uitzendsector en horeca).

Daarnaast bevat het project ook een onderdeel ‘taalboost’ en de organisatie van een netwerkevent.

Vanuit de gemeente Kapellen wordt er personeel vrijgemaakt alsook budget voor de werkingskosten.

Nieuws uit Kapellen