Lokaal e-inclusiebeleid

Lokaal e-inclusiebeleid

29 september 2022

GezinSenioren

Het College van Burgermeester en Schepenen keurt het voorstel om in te zetten op de verdere uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid goed.

De Vlaamse Regering ondersteunt gemeenten en steden bij de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid d.m.v. een subsidie, die kadert binnen het actieplan ‘Iedereen Digitaal’.

Kapellen wil in analogie met de ‘energiesnoeier’ een ‘telecomgroeier en -snoeier’ creëren die kwetsbare burgers helpt om hun telecomfactuur te beperken en toegang tot internet thuis te versterken. De overstap naar betaalbaar internet zal binnen dit project gestimuleerd worden door een ‘toelage internettoegang’ ter beschikking te stellen.
Als onderdeel van de werking worden kwetsbare gebruikers toegeleid naar de initiatieven voor betaalbaar internet die door de lokale digibank worden uitgedragen.

Tevens willen we een aanvullend begeleidings- en vormingsaanbod aan huis voor minder mobiele, kwetsbare inwoners voorzien. Dit aanbod zal enerzijds outreachend zijn waarbij de ‘telecomgroeier en -snoeier’ wordt ingezet om ook digitale vaardigheden te versterken aan huis bij mensen die niet of onvoldoende mobiel zijn. Deze acties worden ook gekoppeld aan bestaande buddywerkingen om de reikwijdte en duurzaamheid van deze actie te versterken.

Kapellen zal hiervoor samenwerken met de andere gemeenten uit de Eerstelijnszone Noorderkempen. Met een deel van de subsidie willen we tevens gezamenlijk een telecomgroeier/telecomsnoeier aanwerven.

Nieuws uit Kapellen