Maaien bermen volgens het bermdecreet

Maaien bermen volgens het bermdecreet

22 mei 2023

Milieu

Volgens het bermdecreet mogen een aantal ecologisch waardevolle bermen gemaaid worden op 15 juni en 15 september (met een uitloop telkens ongeveer 14 dagen nadien).

Deze data zijn gekozen in functie van de zaadvorming van de flora. Voor insecten zijn bloemen erg belangrijk als voedselplant en/of waardeplant (plant waarop de larven van de insecten leven en zich voeden).

Reeds eerder schreef het gemeentebestuur een offerte uit (onderhandelingsprocedure zonder bekenmaking).

De opdracht 2023 werd gegund aan de meest voordelige bieder ten bedrage van € 28.148,98 (inclusief btw)

Nieuws uit Kapellen