Maaien van bermen volgens bermdecreet

Maaien van bermen volgens bermdecreet

19 april 2024

Milieu

Voor het maaien van een aantal natuurlijke bermen in de gemeente werd, in het kader van ecologisch bermbeheer, een bestek uitgeschreven.

Een eerste maaibeurt wordt tussen 15 juni en 5 juli voorzien.

De tweede maaibeurt moet uitgevoerd worden in de periode tussen 15 september en 5 oktober.

Er werden 10 aannemers uitgenodigd voor deze opdracht, die 2 maal stilzwijgend kan verlengd worden.

Uit de 6 ingediende biedingen werd voorgesteld om de opdracht toe te wijzen aan Willems nv, zijnde de meeste voordelige, regelmatige bieder.

Het schepencollege gunde de werken voor een bedrag van € 28.148,96 inclusief btw.

Nieuws uit Kapellen