Middenstandsvereniging Beleef! Kapellen krijgt uitbetaling trekkingsrechten

Middenstandsvereniging Beleef! Kapellen krijgt uitbetaling trekkingsrechten

14 november 2022

FinanciënMiddenstand

Het schepencollege keurde het bestek goed voor de opdracht van “kleine infrastructuurwerken” in de gemeente Kapellen.

Het betreft het herstellen van straten en voetpaden; rioleringsproblemen en – aansluitingen; plaatsen van verkeersborden; verwijderen van boomwortels; werken aan waterlopen, enz.

Bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werden een aantal aannemers uitgenodigd om hun beste voorwaarden over te maken uiterlijk 28 november 2022.

Nieuws uit Kapellen