Nieuwe huurovereenkomst met gemeente Kapellen voor de Rode Kruis afdeling Kapellen- Stabroek

Nieuwe huurovereenkomst met gemeente Kapellen voor de Rode Kruis afdeling Kapellen- Stabroek

30 juni 2023

Bestuur

Het Rode Kruis afdeling Kapellen-Stabroek wenst een nieuwe berging te huren van de gemeente Kapellen. Er werd overleg gepleegd en het voorstel is om een plaats in de garage van de Muziekacademie aan de Antwerpsesteenweg 146 ter beschikking te stellen.

● De berging omvat 4 parkeervakken. Ook de materiaalwagen mag geparkeerd worden in de ondergrondse garage.
● De bovengrondse berging in lokaal 027 (EHBO lokaal) dient gedeeld gebruikt te worden met de muziekacademie. Dit lokaal, de lerarenkamer in de muziekschool en de toiletten zullen steeds toegankelijk zijn, gezien dit noodzakelijk is voor de werking van de Rode Kruis afdeling.
● Occasioneel gebruik van een vergaderlocatie en keuken in BKO en/of de muziekacademie is mogelijk na afspraak.
● De startdatum is 1 augustus 2023. De overeenkomst geldt voor 3 jaar en kan aansluitend stilzwijgend verlengd worden
● de huurprijs bedraagt 1 euro per jaar.

Nieuws uit Kapellen