Nieuwe insectenhotels voor meer biodiversiteit in Kapellen

Nieuwe insectenhotels voor meer biodiversiteit in Kapellen

17 juni 2024

Milieu

Het college van burgemeester en schepenen heeft goedkeuring gegeven voor de plaatsing van twee bijkomende insectenhotels.

Deze moeten de biodiversiteit bevorderen en insecten een veilige habitat bieden.

Deze zijn vergelijkbaar met het insectenhotel in de Harklaan-Sikkellaan en zullen geplaatst worden in de Lievenswijk en de Jef Verberklaan.

Hiervoor werd prijs gevraagd bij 4 aannemers en de offerte van Cis Peeters BVBA uit Kalmthout werd goedgekeurd.

De nodige financiële middelen (€ 4.767,40 euro inclusief btw) zijn beschikbaar.

Nieuws uit Kapellen