Octopusgemeente – verlenging lidmaatschap schooljaar 2023-2024

Octopusgemeente – verlenging lidmaatschap schooljaar 2023-2024

27 juni 2023

Onderwijs

De gemeente Kapellen is reeds een aantal jaren een Octopusgemeente.

Door zich hiertoe te engageren, schaart de gemeente zich achter de visie ‘Schoolomgeving 2.0’.

Dit houdt ondermeer in dat er aandacht moet zijn voor duurzame verplaatsingen, fysiek en psychisch welzijn van kinderen, het ondersteunen van scholen bij de organisaties van verkeersacties enzovoort.

Het college van burgemeester en schepenen besloot dan ook om het lidmaatschap voor het schooljaar 2023-2024 te verlengen.

Nieuws uit Kapellen