Onderhoud gewestweg N11

Onderhoud gewestweg N11

29 december 2023

Milieu

Een overeenkomst met het Gewest voorziet dat de gemeente Kapellen zelf de gewestwegen en de vrijliggende en aanliggende fietspaden onderhoudt.

Hiervoor bekomt Kapellen een jaarlijkse subsidie. Het verwijderen van onkruid op de wegverhardingen doet de gemeente in eigen beheer. Het overige wordt uitbesteed (Aralea) voor een bedrag van € 22.530,20 (inclusief 21 % BTW).

Nieuws uit Kapellen