Onderhoud gewestweg N11

Onderhoud gewestweg N11

24 oktober 2023

Openbaar domein

Op 24 juli 2009 ondertekende de gemeente Kapellen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer het mobiliteitsconvent, zijnde ‘het net houden van gewestwegen en hun vrijliggende fietspaden door de lokale overheid’.

Concreet betekende dit dat de gemeente Kapellen de opdracht kreeg te voorzien in het onderhoud van gewestweg N11.

In het kader van de uitvoering van deze opdracht maakte de dienst ‘Publieke Ruimte en Leefmilieu’ van de gemeente een nieuw bestek op dat in de markt werd gezet.

De raming bedraagt € 24.290,75 (inclusief BTW). Gespecialiseerde aannemers worden hierbij aangeschreven.

Voor de uitvoering van deze jaarlijkse opdracht ontvangt de gemeente Kapellen een jaarlijkse subsidie van ongeveer € 19.300 (inclusief BTW) van het Agentschap.

Nieuws uit Kapellen