Onderhoud van de rijwegen in 2023 goedgekeurd

Onderhoud van de rijwegen in 2023 goedgekeurd

4 april 2023

Wegenwerken

Om duurzaamheidsredenen is er ook dit jaar geopteerd om de herstellingen in grotere delen aan te pakken waar dit noodzakelijk, nuttig en mogelijk bleek. Deze werkwijze is op lange termijn financieel voordeliger en bovendien esthetischer.

Er wordt voor de opdracht “onderhoud rijwegen 2023” een nieuwe aanbesteding opgestart volgens de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De totale geraamde kost voor voorliggende herstellingen bedraagt € 264.513,28 euro (inclusief 21% btw).

De uitvoering van deze werken wordt voorzien tussen 26 juni 2023 en 25 augustus 2022.

De werken aan de Engelselei liggen in een schoolomgeving en worden daarom uitgevoerd in de maand augustus.

Voor overzicht werken download hier.

Nieuws uit Kapellen