Ondersteuning voor de Sint-Hubertusvrienden: Subsidie voor dierenwijding

Ondersteuning voor de Sint-Hubertusvrienden: Subsidie voor dierenwijding

20 juni 2024

Bestuur

De gemeente Kapellen ontving een brief van de vereniging de Sint-hubertusvrienden, waarin zij een subsidieaanvraag indienden voor de organisatie van de jaarlijkse dierenwijding.

Zij merken dat het steeds moeilijker wordt om voldoende financiële middelen te verzamelen om dit evenement te kunnen blijven organiseren. De afgelopen jaren konden zij reeds rekenen op praktische ondersteuning van de gemeente (nadarhekken, vlaggen, elektriciteit,…).

Vermits zij als vereniging niet in aanmerking komen voor andere subsidies via één van de adviesraden, besliste het college van burgemeester en schepenen om een subsidie te verlenen aan de Sint-hubertusvrienden voor de organisatie van de dierenwijding.

Deze vindt traditioneel plaats in het park van Kapellen op de eerste zondag na Allerzielen.

Jaarlijks trekt dit vele dierenvrienden en hun huisdieren naar het park.

Nieuws uit Kapellen