Onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing

11 april 2023

MilieuOpenbaar domein

De diensten van de gemeente Kapellen hebben een bestek opgemaakt voor de onkruidbeheersing, namelijk voor de aanpak van het onkruid op voetpaden, goten, pleinen en parkeerstroken.

In dit bestek werden 2 onkruidbeheersingsbeurten per jaar voorzien en dit met een aanpak op een milieuvriendelijke wijze. Er werden 9 aannemers uitgenodigd om een offerte in te dienen. Het schepencollege heeft de werken toevertrouwd aan Aralea vzw uit Brasschaat voor een totaalprijs van 77.948,20 € (inclusief btw).

De gunning werd gebaseerd op de prijs (60%), machines & materialen (20%), en personeel & plan van aanpak (20%).

De aanpak van onkruid op voetpaden en goten blijft eveneens een taak van de bewoners. Onderhoud wordt gevraagd in functie van de veiligheid en een goede toegankelijkheid.

Nieuws uit Kapellen