Ontgravingen kerk Hoogboom

Ontgravingen kerk Hoogboom

16 november 2023

Openbaar domein

Op het kerkhof van Hoogboom moet dringend ruimte vrijgemaakt worden.

Het gaat hierbij om graven waarbij de normale grafrust van 10 jaar reeds met meer dan 10 jaar werd overschreden.

Er werd de families reeds schriftelijk de mogelijkheid geboden om de restanten op een andere locatie te herbegraven en hierop is 1 familie ingegaan.

Voor de ontgravingen werd een bestek opgemaakt en de offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 20 december 2023.
De uitgave voor deze opdracht is reeds voorzien in de meerjarenplanning. Gezien de dringendheid, zullen de werken nog in het voorjaar van 2024 worden uitgevoerd.

Nieuws uit Kapellen