Opdracht maaien van bermen

Opdracht maaien van bermen

2 mei 2023

MilieuOpenbaar domein

Het college geeft haar goedkeuring aan het bestek en de raming voor de opdracht ‘Maaien van bermen volgens bermdecreet’.

De uitgave van de opdracht wordt geraamd op € 22.500,00 euro exclusief BTW.

De opdracht gaat over het maaien van een aantal natuurlijke bermen in de gemeente, om zo de plantendiversiteit op deze bermen te verhogen (ecologisch bermbeheer).

Nieuws uit Kapellen