Openverklaring projectwerker jeugd

Openverklaring projectwerker jeugd

11 juli 2024

BestuurJeugd

In het college van burgemeester en schepenen van Kapellen van 3 juni 2024 werd reeds de formatiewijziging voor de dienst Jeugd & Cultuur goedgekeurd, deze voorziet de toevoeging van 1 VTE (38/38) voor de functie van projectwerker jeugd op niveau B1-B3 vanaf 1 november 2024.

Deze vacature voor de betrekking van voltijds projectwerker jeugd (B1-B3) werd gepubliceerd op het intranet en de gemeentelijke website vanaf 9 juli 2024.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 16 juli 2024.

De selectieprocedure zal bestaan uit een thuisopdracht in de week van 22 juli 2024 en een mondeling examen op 1 of 2 augustus 2024.

Nieuws uit Kapellen