Opmaak energieprestatiecertificaten voor een niet-residentiële eenheden

Opmaak energieprestatiecertificaten voor een niet-residentiële eenheden

17 oktober 2023

Openbaar domein

Het EPC voor niet-residentiële eenheden heet ‘EPC-NR’ (Niet-Residentieel). Dit EPC geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid die gebruikt wordt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis,… en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid.

Het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden wordt steeds opgemaakt door de eigenaar van de eenheid of de houder van een zakelijk recht (erfpachter of opstalhouder) en hun opdrachthouder, lasthebber of gevolmachtigde.

Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor kleine niet-residentiële eenheden (kortweg EPC-kNR) kan sinds 2020 opgemaakt worden, onder volgende voorwaarden: (1) de bruikbare vloeroppervlakte van de eenheid is niet groter is dan 500 m², (2) het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat de eenheid bevat is niet groter dan 1000 m² en bevat geen niet-residentiële eenheid die groter dan 500 m² is.

Vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een ‘EPC NR’.
Om lokale besturen te ontzorgen, biedt het VEB een raamcontract aan voor de opmaak van EPC-(k)NR. Vanuit VEB werd een offerte ontvangen voor de gebouwen die voorzien moeten worden van een EPC-(k)NR.
Volgende gebouwen moeten een nieuw EPC-NR krijgen in het najaar van 2023:
● Antwerpsesteenweg 2: Oud gemeentehuis
● Antwerpsesteenweg 146: muziekacademie BKO Zilverenhoek
● Bauwinlaan 1: Gemeentelijke Basisschool De Platanen
● Christiaan Pallemansstraat 71: Gemeentehuis kasteel Beukenhof
● Dorpsplein 15: Bibliotheek
● Essenhoutstraat 69 : Brandweerkazerne
● Grensstraat 141: Kleedkamers sportgebouw SK Putte
● Kapelsestraat 233: Eskapade fuifzaal
● Kapelsestraat 254-258: Kleedkamergebouw
● Sint – Dionysiusstraat 30: BKO Putte
● Van Paesschendreef 3: Erfgoedcentrum

De kostprijs voor de opmaak van deze EPC-NR’s in 2023 voor bovenstaande gebouwen wordt geraamd € 13.017,80 inclusief btw

Volgende gebouwen moeten een nieuw EPC-kNR krijgen in het voorjaar van 2024:
● Kazerneweg 14: BKO Hoogboom
● Bergstraat 80: Sportgebouw kleedkamers atletiek en voetbal
● Dorpsstraat 45: Cultureel Centrum
● Dorpsstraat 63: BKO Park
● Dorpsstraat 65: Parkchalet
● Dorpsstraat 69: Kaartershuisje
● Frans De Peuterstraat 50: Kleedkamers sportclubs
● Heidestraat 79: Hoofdgebouw begraafplaats
● Kazerneweg 2: Klaslokalen CVO

De kostprijs voor de opmaak van deze EPC-kNR’s in 2024 voor bovenstaande gebouwen wordt geraamd op € 3.812,70 inclusief btw.

In het budget van 2023 (MJP000736 Opmaak EPC’s) zijn er geen middelen voorzien voor de opmaak van EPC-(k)NR’s. De nodige financiële middelen dienen via budgetwijziging te worden voorzien in het budget van 2023/2024.

De opdracht “Opmaken van EPC-NR’s” wordt door het College gegund aan het Vlaams Energiebedrijf (VEB), Havenlaan 86 BUS C/30 te 1000 Brussel, voor een bedrag van € 13.017,80 inclusief btw in 2023 en € 3.812,70 inclusief btw in 2024.
 

Nieuws uit Kapellen