Opmaak energieprestatiecertificaten voor (kleine) niet-residentiele eenheden (EPC-(k)NR)

Opmaak energieprestatiecertificaten voor (kleine) niet-residentiele eenheden (EPC-(k)NR)

13 mei 2024

BestuurMilieu

Vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een EPC-NR.

Dergelijk EPC geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid die gebruikt wordt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis enzovoort.

Het geeft weer hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid.

Om lokale besturen hierin te ondersteunen, biedt het Vlaams Energiebedrijf een raamcontract aan voor de opmaak hiervan.

Het college van burgemeester en schepenen keurt de voorwaarden bijhorend bij de opdracht ´ opmaken van EPC-(k)NR’s” van het Vlaams Energiebedrijf dan ook goed.

De nodige financiële middelen hiervoor zullen worden vrijgemaakt middels een budgetverschuiving.

Nieuws uit Kapellen