Opmaak van een strategisch vastgoedplan

Opmaak van een strategisch vastgoedplan

7 september 2023

BestuurRuimtelijke ordening

Reeds eerder dit jaar werd door het schepencollege een bureau aangeduid voor de opmaak van een strategisch vastgoedplan. Bedoeling van zo’n plan is inzicht te verkrijgen in de huidige staat van de gemeentelijke gebouwen en een onderbouwde visie en stappenplan voor een duurzaam vastgoedbeleid te verkrijgen op lange termijn.

De dienst patrimonium zal de administratieve gegevens per gebouw bundelen en de energiekosten in kaart brengen. Vervolgens zullen werkgroepen de huisvestingsbehoefte bepalen en kan de opmaak van het plan van start gaan. Tussentijds zullen de resultaten worden voorgelegd aan de stuurgroep.

Bedoeling is om het finale plan tegen eind 2024 af te kunnen ronden. “ factor 4 “ zal de gemeente begeleiden bij de bepaling van de huisvestingbehoeftes en de vastgoedinventarisatie.

Ook de randvoorwaarden en doelstellingen (klimaat en energie; lokale en hernieuwbare energie; ruimtelijke toetsing; …) en de vastgoedstrategie zullen met de input van de werkgroepen door het studiebureau uitgewerkt worden.

 

Nieuws uit Kapellen