Opmaak warmteplan

Opmaak warmteplan

22 augustus 2022

Milieu

Kapellen heeft zich geëngageerd om een warmteplan op te maken bij de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Tegen 2030 moet de gemeente over een warmteplan beschikken.

Met extra middelen vanuit de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten en de Provincie Antwerpen, en de samenwerking met buurgemeenten met een gelijkaardig profiel (Noordertuin), zal hiermee van start worden gegaan. Door dit traject met alle gemeenten aan te vatten zorgen we er niet alleen voor dat er snel en veel kan geleerd worden.

We bewaken daarnaast dat het warmteplan niet stopt aan de gemeentegrenzen. Bepaalde opportuniteiten zoals een warmtebron bevinden zich misschien net over de grens of bepaalde wijken worden bijna exact gekopieerd aan de andere kant van de grens.

Dankzij een globaal warmteplan en samenwerking tussen de gemeenten zorgen we ervoor dat deze kansen maximaal benut kunnen worden. Op die manier kan de energietransitie worden versneld.

Nieuws uit Kapellen