Frederic van Haaren

vijfde schepen

bevoegd voor openbare werken, dierenwelzijn, groenvoorziening, begraafplaatsen, milieu

0496 25 12 12
frederic.vanhaaren@kapellen.be
Kapelsestraat 232, 2950 Kapellen

  • vijfde schepen gemeenteraad
  • OCMW-raadslid
  • lid vast bureau OCMW