Plaatsing signalisatie KMO units

Plaatsing signalisatie KMO units

5 maart 2024

Ondernemen

Door de uitbreiding en of herschikken van verschillende KMO zones is er vastgesteld dat er veel tijd verloren gaat om de juiste locatie te vinden door leveranciers of bezoekers van bedrijven

Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist de nodige aanpassingen uit te voeren aan de bestaande signalisatie.

De kosten zullen gedragen worden door de eigenaar of de huurder van de units.

Nieuws uit Kapellen