Preventie door zonnebescherming

Preventie door zonnebescherming

30 april 2024

Gezondheid

Het fenomeen huidkanker wordt nog steeds onderschat.

20 % van alle mensen ontwikkelt een vorm van huidkanker.

Vanuit de gezondheidsraad ontving het bestuur een voorstel voor het plaatsen van een dispenser voor zonnecrème.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over te gaan tot de aankoop van een verplaatsbare dispenser ter waarde van € 2.904,00 om deze in te zetten bij tal van evenementen, de speelpleinwerking, enz.

Nieuws uit Kapellen