Proefproject actieve bemalingen

Proefproject actieve bemalingen

7 mei 2024

MilieuWonen

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om deel te nemen aan het proefproject actieve bemalingen in het kader van de Blue Deal.

Dit proefproject vereist dat gemeenten bij deelname een bijzondere voorwaarden opnemen in de vergunningsbesluiten of aktenames, waardoor uniforme informatie wordt gevraagd over de start- en stopmomenten van bemalingen, geplaatste debietmeters en tellerstanden.

Op die manier krijgen gemeenten een beter zicht op actieve bemalingen en hun grondgebied, waardoor ze effectiever kunnen handelen binnen het vergunningenkader.

Zo tracht ook de gemeente een belangrijke stap te zetten naar een efficiënter en duurzamer waterbeheer.

Nieuws uit Kapellen