Project ‘brooddoosnodig’- evaluatie proefproject in De Platanen en uitbreiding naar andere scholen

Project ‘brooddoosnodig’- evaluatie proefproject in De Platanen en uitbreiding naar andere scholen

24 januari 2023

Onderwijs

Op woensdag 5 oktober werd het proefproject ‘brooddoosnodig’ opgestart, in samenwerking met de gemeentelijke lagere school ‘De Platanen’. Er werd toen afgesproken om dit te laten lopen vanaf na de herfstvakantie om dan na de kerstvakantie een eerste evaluatie te houden.

Op donderdag 12 januari werd de opstart van het proefproject geëvalueerd. Daaruit blijkt dat er gemiddeld drie kinderen per week (niet telkens dezelfde) nood hebben aan een pakketje boterhammen. Bovenop wordt dit ook gedaan voor kinderen waarvan wordt opgemerkt dat zij geen gezonde middagmaaltijd (Bv. overschotjes fastfood) bij hebben.

In de Platanen hebben ze ervoor gekozen dat, naast een waakzaam oog van leerkrachten en middaghelpers, kinderen ook actief kunnen komen vragen om een (extra) boterhammenpakketje.

De Platanen heeft een samenwerking opgezet met de lokale bakker en slager in Hoogboom. De bakker vriest overschotten van brood in op zondag (kosteloos) en bij de slager wordt charcuterie opgehaald. Verder hebben ze in De Platanen ook al overschotten van evenementen ontvangen.

Het is de bedoeling het project nu verder uit te rollen naar alle geïnteresseerde kleuter- en lagere scholen in de gemeente. Zij worden daarvoor door het College uitgenodigd op een scholenoverleg, dat wordt gepland in de loop van februari.
Het is de bedoeling dat iedere school zelf contact opneemt met lokale handelaars in de buurt voor de benodigdheden. Eventuele kosten (facturen) kunnen worden voorgelegd aan en betaald door de gemeente.

Schepen van onderwijs Luc Janssens benadrukt dat het erg belangrijk is dat alle kinderen van onze kleuter – en lagere scholen een degelijke maaltijd kunnen nuttigen ’s middags.

Nieuws uit Kapellen