Project Digibank@SELAB

Project Digibank@SELAB

27 oktober 2022

Senioren

De Digibank is een regionaal e-inclusie project voor mensen die de digitale boot dreigen te missen. Alle mensen met digitale vragen worden ondersteund, meer specifiek alleenwonende senioren, werkarme gezinnen, laaggeschoolde werkzoekenden en mensen met een laag inkomen of met een migratieachtergrond.

Er wordt gewerkt met een uitleendienst voor laptops en de organisatie van inloopmomenten, met vormingspakketten op maat van diverse hulpvragen en met het wegwijs maken binnen de digitale dienstverlening.

Door mensen te versterken in hun digitale vaardigheden verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt. Het schepencollege stemde in met het indienen van een digibankdossier voor de regio met een subsidievraag ter waarde van € 500.000,00.

Aan alle lokale besturen (Brasschaat, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel) wordt een toekenningsrecht gegeven om hen te laten ageren als subsidie-ontvangende partner.

Nieuws uit Kapellen