Project Onwijs Onderwijs 2023-2027

Project Onwijs Onderwijs 2023-2027

11 mei 2023

Onderwijs

Gemeentelijke lagere school De Platanen doet mee aan het project Onwijs Onderwijs 2023-2027.

Door de initiatiefnemers: Docenten voor inclusie, Konekt en Hart voor Handicap werd een projectoproep “Onwijs Onderwijs” gelanceerd. Dit naar elke lagere Nederlandstalige school in het Vlaamse gewest en Brussel.

Gemeentelijke lagere school De Platanen stuurde haar aanvraag in en werd als 1 van de 2 scholen uitgekozen om mee te werken aan het onderwijsproject: “Onwijs Onderwijs”, voluit voor de talenten van alle kinderen. Een project dat in lagere scholen inclusie van kinderen met een beperking en kwalitatief onderwijs verzoent.
Het project loopt over een periode van 4 jaar met mogelijke verlenging van 2 jaar.

Doelstellingen: proefondervindelijk aantonen dat onderwijs waar elk kind welkom is, perfect kan gecombineerd worden met hoogstaand kwalitatief onderwijs. Waar elk kind zijn talenten maximaal kan ontwikkelen en leert met kennis en een diverse mix van klasgenootjes om te gaan. Vaardigheden die elk kind nu en later nodig heeft om in de samenleving een rol van betekenis te spelen.

De initiatiefnemers bieden: volledige ondersteuning, expertise en coaching van hele school en stakeholders in het proces en pedagogische vormgeving. Zij willen Flagschip Schools creëren die op een onderscheidende manier kwalitatief onderwijs realiseren voor elk kind, ook voor kinderen met een beperking. Evenals een community te vormen van onderwijs-enthousiastelingen die mee zoeken naar betere, inclusieve onderwijsmodellen.

Verwachtingen van de school: Een sterk engagement: ook kinderen met een beperking zijn welkom. Een gemotiveerd team dat uitdagingen wil aangaan. Bereidheid om samen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kwalitatief onderwijs.

Het college van burgemeester en schepenen ondersteunt de deelname van Gls De Platanen aan het onderwijsproject: “Onwijs Onderwijs”, voluit voor de talenten van alle kinderen. Een project dat in lagere scholen inclusie van kinderen met een beperking en kwalitatief onderwijs verzoent.

Nieuws uit Kapellen