Project telecomsnoeier

Project telecomsnoeier

11 juli 2023

Uncategorized

In het kader van de uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid, wil het gemeentebestuur naar analogie met de ‘energiesnoeier’, ook een ‘telecomgroeier en –snoeier’ op touw zetten.

Bedoeling is om kwetsbare burgers te helpen om hun telecomfactuur te beperken en toegang tot het internet thuis te verbeteren. Kwetsbare gebruikers zullen toegeleid worden naar de initiatieven van de lokale digibank.

Ook een aanvullend begeleidings- en vormingsaanbod aan huis voor minder mobiele, kwetsbare inwoners wordt voorzien om digitale vaardigheden te versterken. Er werd gekozen om de werking in te bedden bij de regionale digibank.

Dit is een breder partnerschap rond e-inclusie dat reeds gecoördineerd wordt door SELAB. Voor dit specifiek project zal SELAB een deeltijdse expert e-inclusie aan hun team toevoegen.

Verder wordt er samen gewerkt met de vzw IN-Z, gespecialiseerd in de tewerkstelling van kansengroepen in maatschappelijke aanvullende dienstverlening.

Het schepencollege stemde in met dit project dat zal starten op 1 augustus 2023 en loopt tot 31 december 2024.

Nieuws uit Kapellen