Project verkeersveiligheid Kapelse lagere scholen – toekenning van een subsidie

Project verkeersveiligheid Kapelse lagere scholen – toekenning van een subsidie

22 juni 2023

Onderwijs

Jaarlijks wordt er een wedstrijd georganiseerd voor Kapelse lagere scholen in het kader van verkeersveiligheid.
Hierbij kunnen de scholen een project indienen en op die manier in aanmerking komen voor subsidies.

Dit jaar werden er twee projecten ingediend, namelijk door GO! Irishof Kapellen en Basisonderwijs De Platanen.

Beide projecten werden beoordeeld door een jury en werden even goed werden bevonden. Daarom werd er besloten om de prijs te verdelen tussen beiden, waardoor elke school dus en subsidiebedrag van € 750,00 krijgt.

Nieuws uit Kapellen