Projectvereniging Erfgoed Voorkempen

Projectvereniging Erfgoed Voorkempen

5 juni 2023

CultuurFinanciën

De gemeente Kapellen is lid van de projectvereniging Erfgoed Voorkempen, meer specifiek voor de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED).

Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet, dat op 1 januari 2023 in werking is getreden gaat uit van het principe ’1 euro voor 1 euro’ (zie visienota van het Agentschap Onroerend Erfgoed).

Vlaanderen financiert € 120.000,00 per jaar op voorwaarde dat de gemeentelijke bijdragen hetzelfde budget samenbrengen (vanaf 1 januari 2027).

Erfgoed Voorkempen heeft een nota “Groei IOED 2024-2026” voorgelegd aan het college. Er werd ingestemd met een stapsgewijse verhoging van de gemeentelijke bijdrage en met een uitbreiding van de basisdienstverlening.

Voor Kapellen wordt volgend jaar een bijdrage van € 0,19 per inwoner gevraagd, en stijgt de bijdrage naar €0,41 per inwoner in 2027.

Nieuws uit Kapellen