Renovatie riolering Oude Pastorij

Renovatie riolering Oude Pastorij

25 april 2024

Bestuur

De riolering van het horecagedeelte van de oude pastorij is dringend aan renovatie toe.

Door het verouderd systeem ontstaat er geurhinder in zowel de brasserie als het cultureel centrum.

De riolering zal vernieuwd worden en de vetvanger die momenteel onder de keuken gevestigd is zal naar buiten worden gebracht.

Dit zal er ook voor zorgen dat het onderhoud van het systeem veel eenvoudiger zal zijn.

De werken zullen worden uitgevoerd door de firma Yves Verlinden ui Kapellen voor de prijs van € 9.958,20

De uitvoering van de werken zal gebeuren in over leg met Buitengewoon die het horeca gedeelte uitbaat.

Nieuws uit Kapellen