Renovatiewerken parkchalet

Renovatiewerken parkchalet

11 september 2023

Sport

Het schepencollege heeft een bestek laten opmaken om de gelijkvloerse zijvleugel van de parkchalet om te bouwen tot hedendaagse doucheruimten met toilet ten behoeve van de plaatselijke sportclubs en parkbezoekers.

Er zijn geen constructieve aanpassingen noodzakelijk; het interieur en de technische installatie wordt wel volledig vernieuwd. De werken omvatten: afbraak; aanpassen sanitaire installatie en plaatsen nieuwe sanitaire toestellen.

Ook een nieuwe antislip gietvloer wordt voorzien. Maatwerkmeubilair, elektriciteitswerken, ventilatie en schilderwerken zijn in de aanneming vervat.

Er werd prijs gevraagd aan een 4-tal gespecialiseerde bedrijven. Renovant uit Stabroek heeft de economisch meest voordelige offerte voorgelegd. Het college heeft de werken voor een bedrag van € 87.266,95 inclusief btw toegewezen aan Renovant.

De nieuwe doucheruimtes zullen in gebruik genomen worden bij aanvang van het nieuwe tennisseizoen in de lente van 2024.

Nieuws uit Kapellen