Restauratie standbeeld De Treurende Moeder

Restauratie standbeeld De Treurende Moeder

24 januari 2024

Bestuur

In de lente 2024 gaat de gemeente Kapellen het standbeeld van de Treurende moeder opnieuw te voorzien van een grondige en deskundige restauratie. Dit naar aanleiding van de herdenking van 80 jaar bevrijding van Kapellen.

Het beeld bestaat uit blauwe hardsteen en is vooral vervuild met zwartgrijze aanslag.

Daarom wenst het College:
● De reiniging van de blauwe hardsteen door middel van stoomreiniging, eventueel aangevuld met een aangepast gevelreinigingsproduct.
● De losgekomen invullingen worden verwijderd en worden opnieuw ingevuld met een minerale mortel. De kleur dient afgestemd te worden op het uitzicht van het beeld. De letters worden nadien terug aangebracht op deze plaatsen (uitgekapt).
● De reiniging gaat de bestaande vergulding vervagen. De reeds vergulde letters en symbolen aan voor- en achterzijde van het beeld worden na het reinigen opnieuw verguld.
● Aan het beeldhouwwerk van de treurende moeder zelf wordt geen herstel uitgevoerd, de lacunes laten de oorlogsschade zien. Ook de diepe steken worden niet ingevuld.

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft beslist om zowel de basisopdracht als bijkomende opdracht voor de grondige restauratie van het standbeeld Treurende moeder te gunnen aan de firma ‘Restauratie Beelhouwwerk’, Mellaertsstraat 11, 2140 Antwerpen voor het totaalbedrag van € 21.052,79 inclusief btw.

Deze firma heeft reeds plaatsbezoek uitgevoerd en gaf blijk van een grondige en deskundige aanpak.

De firma ‘Restauratie Beelhouwwerk’ gaf reeds aan te kunnen uitvoeren in lente 2024.

Nieuws uit Kapellen