Onderzoek rode beuken in het gemeentepark

Onderzoek rode beuken in het gemeentepark

22 februari 2023

Milieu

De monumentale rode beuken ter hoogte van de parkwoning (beschermde beuk) en de speeltuin zijn al enkele jaren aangetast door reuzenzwam. Reuzenzwam is een parasitaire houtzwam, die rot veroorzaakt van de gestelwortels, de wortelaanzetten en de stamvoet.

Een aantasting met reuzenzwam verhoogt de kans op windworp van de beuken. Bovendien zijn beide beuken ook aangetast door Ganoderma-soorten (tonderzwam spec.). Deze veroorzaken houtrot van de stam of gesteltakken. Het is uiteraard de bedoeling om deze waardevolle en beeldbepalende bomen zo lang mogelijk op een veilige manier te behouden in het park en naast de speeltuin.

In 2018 werd een boomverzorger ingeschakeld om een visuele en stabiliteitscontrole uit te voeren van de beuk aan de speeltuin door middel van een trekproef. Voor de goede opvolging van deze boom moet dergelijke controle om de 5 jaar plaatsvinden. Door de gevorderde aantasting van de tonderzwam is het aangewezen om eerst een scan te nemen van het hout in de (onder)stam door middel van een tomograaftest. Als de aantasting te ver gevorderd is, kan de stabiliteit niet meer getest worden door een trekproef.

Deze aanpak geldt ook voor de beschermde beuk aan de parkwoning. Dezelfde boomverzorger werd aangesteld voor de uitvoering van tomograaftesten en trekproeven in de nabije toekomst. Op basis van de resultaten van de (mogelijke) trekproef kan beslist worden hoeveel de kronen (enkel de zwaarste gesteltakken) moeten worden ingenomen/uitgelicht om takbreuk te vermijden en om de windbelasting op de beuk(en) te verkleinen.

Nieuws uit Kapellen