Ruiming en onderhoudswerken publieke grachten 2024

Ruiming en onderhoudswerken publieke grachten 2024

23 oktober 2023

Openbaar domein

De gemeente Kapellen heeft verscheidene publieke grachten. Deze moeten jaarlijks geruimd worden en het onderhoud van deze moet door de gemeente gebeuren.

De dienst ‘Publieke Ruimte en Leefmilieu’ van de gemeente Kapellen stelde een bestek en een raming op voor de opdracht, die in de markt wordt gezet. Verscheidene gespecialiseerde aannemers werden via onderhandelingsprocedure aangeschreven.

De raming voor de jaaropdracht werd bepaald op € 9.815,15 Euro (inclusief BTW). De offertes moeten binnen zijn tegen 14 november aanstaande.

Nieuws uit Kapellen